کد : ۱۴۱ 

نوع روکش درب :  PVC

ضخامت لایه رویه درب : ۸ (میلی متر)

ضخامت کلاف چوبی :  ۵*۳٫۸  (میلی متر)

نوع چوب استفاده شده در کلاف :  روسی 

امکان سفارش اندازه ارتفاع تا : ۲۱۰ (سانتی متر)

امکان سفارش اندازه عرض تا : ۱۰۰ ( سانتی متر)

 

قیمت : ۴۹۵٫۰۰۰ تومان

141