درب ضد سرقت

کد :۲۰۴ اکونومی 

نوع روکش درب : PVC

ضخامت لایه رویه درب: ۵ (میلی متر)

ضخامت ورقه آهن : ۱ میلی متر 

قفل :  دلتا 

عرض چارچوب و کف : ۱۲ (سانتی متر) 

ضخامت درب : ۷ (سانتی متر) 

سایز : ۱۱۰*۲۱۳

قیمت : ۵۹۵٫۰۰۰ تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد: ۲۰۴ ویژه 

نوع روکش درب : ملچ 

ضخامت لایه رویه درب: ۸ (میلی متر)

ضخامت ورقه آهن : ۱٫۵ میلی متر 

قفل :  KALE

عرض چارچوب و کف : ۱۸ (سانتی متر) 

ضخامت درب : ۷ (سانتی متر) 

سایز : ۱۱۰*۲۱۳

قیمت : ۸۹۵٫۰۰۰ تومان

204